Friday, November 7, 2008

RE: Snails.

That day...

Mum: Eh Vivien, what's a snail called in Malay ah?
Vivien: Donno.
Mum: Eh Ana (maid's name), apa panggil itu, yang kecil kecil bawa rumah jalan jalan punya?
Ana: Huh? Apa tu?
Mum: Nuh itu.. yang bawa rumah jalan..

Few hours later...
Mum: OH SIPUT!

No comments: